ZLTO

Onderwijsboulevard 225

5223 DE  's-Hertogenbosch

073 217 30 00

BEREGENINGSSIGNAAL

Efficiënt beregenen

ADVIESPROGRAMMA BEREGENINGSSIGNAAL

 

Agrariërs gaan zuinig en efficiënt om met water. Een slimme ondernemer voorkomt dat hij onnodige kosten maakt. Te vroeg beregenen kost geld. Te laat of te veel ook. Het adviesprogramma Beregeningssignaal helpt om van dag tot dag een goed besluit te nemen over beregening.

WAT LEVERT HET OP?

 

De juiste hoeveelheid water op het juiste moment. Een optimale inzet van brandstof e  n arbeid. Voor alle teelten geldt dat op tijd beregenen voorkomt dat er opbrengstderving ontstaat. Niet hoeven te beregenen spaart brandstof en arbeid. Bovendien berekent het programma het rendement van beregening in relatie tot de aankoop van ruwvoer.

 

HOE WERKT HET?

 

Het programma geeft op elk gewenst moment een beregeningsadvies per ingevoerd perceel. Naast de aanbevolen watergift berekent het programma voor melkveehouders ook het rendement van de beregeningsgift. Aan de hand van eigen invoer en met behulp van o.a. buienradar wordt een vochtbalans per perceel bijgehouden. Beregeningssignaal zet deze informatie om in een advies per perceel. U krijgt als gebruiker een e-mail als beregening wenselijk is. Het advies kunt u op de website in detail verder bekijken.

 

 

 

1 - Je voert éénmalig de bedrijfsgegevens in.

 

 

2 - Daarna de beregeningsgiften en grondwaterstanden bijhouden.

 

 

3 - De neerslaggegevens worden automatisch ingelezen.

 

 

4 - Beregeningssignaal zorgt voor een nauwkeurig beregeningsadvies.

 

MINDER REGELS

 

Minder regels Gebruik van Beregeningssignaal leidt tot waterbesparing. Dat helpt om te komen tot versoepeling van de regels. In de toekomst wordt het steeds belangrijker dat boeren en tuinders bewijzen dat zij zuinig met water omgaan. Provincie Noord-Brabant en waterschappen erkennen inmiddels Beregeningssignaal als een goede methode.

 

UITGEBREID GETEST

 

ZLTO heeft Beregeningssignaal gemaakt in samenwerking met Wageningen Univerity & Research, Prezent Internet, Delphy, Royal Haskoning en Suikerunie.

 

Vanaf 2009 is het programma in ontwikkeling. In 2011 deden 90 veehouders mee en in 2012 zelfs meer dan 270 bedrijven. Het adviesprogramma is door de praktische tips van deze ondernemers, steeds gebruiksvriendelijker geworden.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

YOU'RE ON THE LIST!